Strip ogledi

Rezultati ispitivanja proizvodnih "strip" ogleda sa komercijalnim hibridima suncokreta u 2010. godini

Rezultati ispitivanja proizvodnih "strip" ogleda sa komercijalnim hibridima suncokreta u 2010. godini

U ovoj proizvodnoj godini ispitivali smo neke od komercijalnih hibrida suncokreta pet kompanija koje su prisutne na našem tržištu.
Ova godina, sa aspekta klimatskih uslova, pre svega padavina, nije bila povoljna za proizvodnju suncokreta.
 
Rezultati

ŠEĆERNA REPA U STRIP OGLEDIMA

ŠEĆERNA REPA U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih sorti šećerne repe u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje sorte, u ove oglede, uključilo je 5 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate ispitivanja u 2009. godini možete videti ovde.

SUNCOKRET U STRIP OGLEDIMA

SUNCOKRET U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih hibrida suncokreta u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje hibride, u ove oglede, uključilo je 5 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate ispitivanja u 2009. godini možete videti ovde.

KUKURUZ U STRIP OGLEDIMA

KUKURUZ U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih hibrida kukuruza u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje hibride, u ove oglede, uključilo je 12 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate za 2009. godinu možete videti ovde.

Strip ogledi sa šećernom repom

Strip ogledi sa šećernom repom

U proizvodnoj 2008. godini

Odeljenje za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja organizovalo je "strip" oglede sa komercijalnim sortama šećerne repe pet kompanija.

Rezultate ispitivanja možete pogledati ovde.

Stranice

Subscribe to Strip ogledi