Strip ogledi

SORTE ŠEĆERNE REPE U STRIP OGLEDIMA 2010.

SORTE ŠEĆERNE REPE U STRIP OGLEDIMA 2010.

Završeno je ispitivanje komercijalnih sorti šećerne repe  u proizvodnim "strip" ogledima 2010. godine.

KUKURUZ U STRIP OGLEDNIMA 2010.

KUKURUZ U STRIP OGLEDNIMA 2010.

Rezultati proizvodnih "strip" ogleda sa komercijalnim hibridima kukuruza u 2010. godini

Rezultati ispitivanja proizvodnih "strip" ogleda sa komercijalnim hibridima suncokreta u 2010. godini

Rezultati ispitivanja proizvodnih "strip" ogleda sa komercijalnim hibridima suncokreta u 2010. godini

U ovoj proizvodnoj godini ispitivali smo neke od komercijalnih hibrida suncokreta pet kompanija koje su prisutne na našem tržištu.
Ova godina, sa aspekta klimatskih uslova, pre svega padavina, nije bila povoljna za proizvodnju suncokreta.
 
Rezultati

ŠEĆERNA REPA U STRIP OGLEDIMA

ŠEĆERNA REPA U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih sorti šećerne repe u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje sorte, u ove oglede, uključilo je 5 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate ispitivanja u 2009. godini možete videti ovde.

SUNCOKRET U STRIP OGLEDIMA

SUNCOKRET U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih hibrida suncokreta u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje hibride, u ove oglede, uključilo je 5 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate ispitivanja u 2009. godini možete videti ovde.

Stranice

Subscribe to Strip ogledi