Kukuruz

PRIZNATI NOVI HIBRIDI KUKURUZA

PRIZNATI NOVI HIBRIDI KUKURUZA

Dana 02.12.2008. godine u Pančevu je održana sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita.

Komisija je razmatrala rezultate ispitivanja hibrida u 2007-2008. godini i dala mišljenje o priznavanju  odnosno odbijanju zahteva za priznavanje. Komisija je odlučila da će se krajem februara održati sednica Komisije na kojoj će tema biti Metodika priznavanja hibrida kukuruza.

Strip ogledi sa kukuruzom

Strip ogledi sa kukuruzom

U proizvodnoj 2008. godini

Odeljenje za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja organizovalo je "strip" oglede sa komercijalnim hibridima kukuruza deset kompanija.

Rezultate možete pogledati ovde.

NOVOSTI U PRIZNAVANJU HIBRIDA KUKURUZA

NOVOSTI U PRIZNAVANJU HIBRIDA KUKURUZA

Dana 27.03.2008. u Novom Sadu održana je sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita.

Komisija je promenila standardne hibride u FAO grupama 500, 600 i 700. Novi standard u grupi 500 je NS 5043, a dozvoljeno odstupanje vlage je +0.5, u grupi 600 je ZPSC 684 uz dozvoljeno odstupanje vlage +1, a u grupi 700 je NS 6010 uz dozvoljeno odstupanje vlage +1.

PRIZNATI NOVI HIBRIDI KUKURUZA

PRIZNATI NOVI HIBRIDI KUKURUZA

Dana 4.12.2007. godine u Bačkom Petrovcu održana je sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita.

Komisija je razmatrala rezultate 89 hibrida kukuruza iz 2006. i 2007. godine i donela odluku da se priznaju sledeći hibridi:

Treća godina proizvodnih ogleda sa komercijalnim hibridima kukuruza

Treća godina proizvodnih ogleda sa komercijalnim hibridima kukuruza

U proizvodnoj 2007. godini Odeljenje za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja organizovalo je proizvodne (strip) oglede sa komercijalnim hibridima kukuruza na pet lokaliteta.

Rezultate ogleda u svim lokalitetima možete pogledati  ovde.

Stranice

Subscribe to Kukuruz