Voće i vinova loza

Obaveštenje o prestanku izvođenja mikroogleda sa sortama voćaka, vinove loze i hmelja za Listu preporučenih sorti

Obaveštenje o prestanku izvođenja mikroogleda sa sortama voćaka, vinove loze i hmelja za Listu preporučenih sorti

Stupanjem na snagu Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja («Službeni glasnik RS», br. 30/2010),

prestao je da važi član Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze, hmelja i podloga («Službeni glasnik RS», br. 18/2005) broj 43. stav 1, odnosno ispitivanje registrovanih sorti za Listu preporučenih sorti i podloga pa samim tim i izvođenje mikroogleda sa domaćim i stranim sortama voćaka, vinove loze i hmelja.

Obrazloženje:

NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE ŠLJIVE

NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE ŠLJIVE

Na predlog Komisije za priznavanje sorti i podloga koštičavih voćnih vrsta,

Nove sorte stubaste jabuke

Nove sorte stubaste jabuke

Sednica Komisije za priznavanje sorti i podloga jabučastih vrsta voćaka održana je 12.02.2007. godine u zgradi SIV-a III.

Novi pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagode

Novi pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagode

U Službenom Glasniku RS broj 111/06, od 12. decembra 2006. godine objavljeni su : 

-Pravilnik o priznavanju novostvorene domaće sorte i upisu strane sorte u Registar sorti voćaka, vinove loze, hmelja i podloga         

-Pravilnik o bitnim osobinama i ispitivanju novostvorene domaće sorte jagode, kao i obradi podataka godišnjih i završnih rezultata dobijenih na oglednom polju, odnosno laboratoriji

Stranice

Subscribe to Voće i vinova loza