Voće i vinova loza

Priznati novi klonovi sorte Prokupac

Priznati novi klonovi sorte Prokupac

Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Uprava za zaštu bilja na predlog Komisije za priznavanje sorti, klonova i podloga vinove loze donela je rešenje o upisu klonova (ПР 2, ПР 6, ПР 8, ПР 9, ПР 10, ПР 11, ПР 12, ПР 13) domaće autohtone sorte vinove loze Prokupac u Registar sorti voća, vinove loze i hmelja.

Obaveštenje o prestanku izvođenja mikroogleda sa sortama voćaka, vinove loze i hmelja za Listu preporučenih sorti

Obaveštenje o prestanku izvođenja mikroogleda sa sortama voćaka, vinove loze i hmelja za Listu preporučenih sorti

Stupanjem na snagu Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja («Službeni glasnik RS», br. 30/2010),

prestao je da važi član Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze, hmelja i podloga («Službeni glasnik RS», br. 18/2005) broj 43. stav 1, odnosno ispitivanje registrovanih sorti za Listu preporučenih sorti i podloga pa samim tim i izvođenje mikroogleda sa domaćim i stranim sortama voćaka, vinove loze i hmelja.

Obrazloženje:

NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE ŠLJIVE

NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE ŠLJIVE

Na predlog Komisije za priznavanje sorti i podloga koštičavih voćnih vrsta,

Nove sorte stubaste jabuke

Nove sorte stubaste jabuke

Sednica Komisije za priznavanje sorti i podloga jabučastih vrsta voćaka održana je 12.02.2007. godine u zgradi SIV-a III.

Stranice

Subscribe to Voće i vinova loza