Dan polja strnih žita i ogleda iz oblasti zaštite bilja u PSS Sombor

      Dan polja strnih žita i ogleda iz oblasti zaštite bilja održan je 08.06.2012. godine na oglednim poljima “Stara toplana” i Bilić. Skup je otvorio direktor PSS Sombor Vladimir Sabadoš,a pozdravne reči su uputili šef Odseka za priznavanje sorti Dragan Dedić, a ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo akademik Prof Dr Srbislav Denčić.
      Kod “Stare toplane” posetioci su mogli videti oglede iz oblasti zaštite bilja: ogled sa ispitivanjem efikasnosti herbicida u kukuruzu, ogled sa ispitivanjem efikasnosti insekticida u suzbijanju krompirove zlatice, ogled sa primenjenim insekticidima u crnom luku,primena herbicida u suncokretu i soji.
      Na lokalitetu Bilić postavljeni su makro ogledi ozime pšenice, ozimog tritikalea, ozimog ječma, kao i makroogled jarih strnina. Na ovom lokalitetu prikazan je i ogled sa ispitivanjem efikasnosti fungicida u pšenici.