IZMENE U METODICI ISPITIVANJA HIBRIDA KUKURUZA

Dana 17.02.2009. godine u Šimanovcima je održana sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita.

Komisija je razmatrala Metodiku za priznavanje hibrida kukuruza i donela sledeće odluke:

1. Da kriterijum za sadržaj vlage u zrnu pri žetvi za FAO 100 grupu zrenja može biti do +1% u odnosu na standard ZPTC 105.

2. Da standard za silažni kukuruz bude ZPSC 735.

3. Da hibridi koji su prijavljeni kao polutrvdunci ili tvrdunci moraju imati veći procenat tvrdog endosperma od 63%. Prinos ovih hibrida može biti manji do 15% u odnosu na standard za datu FAO grupu, a kriterijum za sadržaj vlage u zrnu pri berbi u odnosu na standardni hibrid je +1% u odnosu na kriterijum za datu FAO grupu. (Na pr. ako je za grupu FAO 400 kriterijum +1, onda je za tvrdunac ili polutvrdunac u toj grupi kriterijum +2%.)