NOV NAČIN PAKOVANJA UZORAKA SEMENA U POSTUPKU PRIZNAVANJA SORTI

Zbog tehničkog i vremenskog ograničenja morali smo da pređemo na novi način pakovanja i dostavljanja uzoraka semena sorti ili hibrida u postupku priznavanja (VCU-test, DUS-test).
Prijavljivanje novih sorti ili hibrida za sva ispitivanja obavljaju se najkasnije 20 dana od rokova za dostavljanje uzoraka semena
Da bi se izbegle sve moguće greške, od sada, uzorci semena za ova ispitivanja pripremali bi se, pakovali i dostavljali Ministarstvu odnosno Odseku za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja po jedinstvenom postupku.
Način pakovanja
1.) Uzorak semena jedne sorte se pakuje posebno za svaki lokalitet i to u dve natron kese (dupla kesa - jednu staviti u drugu i tek nakon toga seme pakovati u te dve kese), čvrsto zatvorene (da ne bi došlo do prosipanja i mešanja semena - najbolje nakon pakovanja semena kese na vrhu više puta zaheftati). Dve natron kese su obavezne.
2.) Pakovanja jedne sorte za sve lokalitete objediniti u veću natronsku kesu (manju vreću ili sličnu adekvatnu ambalažu) na kojoj treba napisati komercijalni ili radni naziv sorte, broj uzoraka i količina semena-zrna po uzorku. Iste podatke za svaku od sorti treba staviti i na etiketu koja se stavlja u veću natronsku kesu (manju vreću ili neku drugu ambalažu).
3.) Ovako pripremljena pakovanja svih sorti koje se ispituju se dostavljaju Ministarstvu uz jasno naznačena i razdvojena pakovanja za VCU ili DUS ispitivanja (npr. spakovati VCU uzorke u jedan džak ili kutiju odvojeno od DUS uzoraka).
Uzorak semena za DUS-test se pakuje u dve natron kese na kojoj treba naznačiti radni naziv sorte ili hibirida i količinu semena.
Tretiranje pesticidima
Uzorci semena za VCU-test i za „strip“ oglede treba da budu tretirani fungicidima i insekticidima, a uzorci za DUS-test i otpornost na razne bolesti kao i standardni uzorak netretirani.
Ambalaža

Posle podnošenja prijave odnosno zahteva za priznavanje domaće novostvorene sorte ili uvođenja u proizvodnju strane sorte ako nemate mogućnosti da rešite pitanje natron kesa ili manjih vreća možete da se obratite Ministarstvu, Odseku za priznavanje sorti da vam pomogne da rešite taj problem.
 

DodatakVeličina
Pregled potrebnih količina semana 21.57 KB