Novi pravilnici o metodama ispitivanja sorti borovnice i ogrozda

U Službenom glasniku RS broj 4/07 su objavljena dva od niza pravilnika  koje je pripremilo Odeljenje za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja:

-Pravilnik o  bitnim osobinama i ispitivanju novostvorene domaće sorte borovnice, kao i obradi podataka godišnjih i završnih rezultata dobijenih na oglednom polju, odnosno laboratoriji.

-Pravilnik o bitnim osobinama i ispitivanju novostvorene sorte ogrozda i hibrida koji su morfološki slični ogrozdu, kao i obradi podataka godišnjih i završnih rezultata dobijenih na oglednom polju, odnosno laboratoriji.

-Pravilnici propisuju koje osobine  se ispituju  u postupku priznavanja da bi se ispitala proizvodna i upotrebna vrednost (VCU test) novostvorene sorte borovnice i ogrozda u odnosu na standardnu sortu kao i različitost, uniformnost i stabilnost (DUS test) novostvorene domaće sorte . Ovim pravilnikom je definisano i utvrđivanje proizvodne i upotrebne vrednosti stranih i domaćih sorti za potrebe Liste preporučenih sorti. Sorte  se ispituju na različim lokalitetima kako bi se utvrdila pogodnost sorte za gajenje. Na taj način se proizvođačima omogućava pravilan izbor sorte za dato područje.