PRIZNATI NOVI HIBRIDI KUKURUZA

Dana 12.12. 2006. godine u Kikindi održana je sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita.

Na sednici su razmatrani rezultati sortnih mikroogleda hibrida kukuruza u periodu 2005-2006. godine radi priznavanja domaćih  novostvorenih hibrida, odnosno uvođenja u proizvodnju stranih hibrida.
Na sednici je priznato odnosno odobreno uvođenje u proizvodnju 41 hibrida standardnog kvaliteta žute boje zrna, 1 hibrid bele boje zrna, 3 hibrida kukuruza šećerca i 1 hibrid kukuruza kokičara. 

Spisak priznatih hibrida možete pogledati ovde