Priznati novi klonovi sorte Prokupac

Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Uprava za zaštu bilja na predlog Komisije za priznavanje sorti, klonova i podloga vinove loze donela je rešenje o upisu klonova (ПР 2, ПР 6, ПР 8, ПР 9, ПР 10, ПР 11, ПР 12, ПР 13) domaće autohtone sorte vinove loze Prokupac u Registar sorti voća, vinove loze i hmelja.

Ogledi sa klonovima započeli su 2005 godine u organizaciji Odseka za priznavanje sorti, Uprave za zaštitu bilja. Stručna komisija je na sednici održanoj 09.07.2010 analizirajući rezultate iz perioda rodnosti 2008-2009, dala preporuku priznavanja klonova.

Stvaralac odnosno vlasnik klonova je Poljoprivredni fakultet Beograd, Nemanjina 6, 11080 Zemun.

Ministarsvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je usaglašavanjem i harmonizovanjem zakonskih normativa sa zakonodavstvom zemalja Evropske unije stvorilo ambijent, koji je motivisao istraživačke centre ka daljoj klonskoj selekciji i izdvajanju genetičkog materijala povoljne proizvodno-upotrebne vrednosti.

Priznati klonovi su prvi klonovi srpskih autohtonih sorti vinove loze. Ovi klonovi daju nove mogućnosti proizvođačima vina da unaprede svoju proizvodnju, takođe proizvođačima sadnog materijala da prošire sortiment proizvodnje ali i mogućnost izvoza u zemlje regiona sa sličnim agro-ekološkim uslovima. Domaće naučno-istraživačke institucije u okviru nastavka istraživačkih projekata su pokrenule proces priznavanja još pedesetak klonova, sorti i podloga vinove loze čime se stvaraju predpostavke proširenja sortne liste, odnosno većih mogućnosti proizvođača a i bolje pozicioniranje zemlje u pogledu vinogradarske proizvodnje.