Strip ogledi sa suncokretom

U proizvodnoj 2008. godini

Odeljenje za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja organizovalo je "strip" oglede sa komercijalnim hibridima suncokreta sedam kompanija.

Rezultate možete pogledati ovde.