Vodič za priznavanje / registraciju sorti

Odsek za priznavanje sorti je zadužen za sprovođenje odredaba Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10).

Seme i sadni matrerijal sorti poljoprivrednog bilja se može stavljati u promet i proizvodnju u Republici Srbiji samo ako je sorta upisana u Registar sorti poljoprivrednog bilja na osnovu Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Da bi domaće i strane sorte ratarskih kultura i novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i podloga bile upisane u Registar sorti moraju da prođu proceduru ispitivanja određenih bitnih osobina i da se utvrdi da:

  1. je različita, uniformna i stabilna (DUS test);

  2. ima bolju proizvodnu i upotrebnu vrednost (VCU test);

  3. je ime u skladu sa propisanim zahtevima.

Strane sorte voćaka, vinove loze i podloga se administrativnom procedurom upisuju u Registar sorti.

Postupak priznavanja sorte pokreće se na osnovu Zahteva koji podnosi vlasnik sorte, odnosno njegov ovlašćeni zastupnik.

Ispitivanje sorti ratarskih kultura na oglednom polju traje 2 godine. Ispitivanje novostvorenih domaćih kandidata za sorte voćaka, vinove loze i podloga se vrši 2 godine u periodu rodnosti i traje različit vremenski period u zavisnosti od vrste voćaka. Upis stranih sorti voćaka, vinove loze i podloga u Registar sorti traje najviše 7 dana.