Vodič za priznavanje sorti - Krompir

Sorte krompira Srbija

Potrebna dokumentacija i koraci u postupku registracije sorti krompira: za svaku sortu ponaosob potrebno je priložiti zahtev, tehnički upitnik, naknadu i takse:
1/ Zahtev za priznavanje sorte: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-priznavanje-sorti

2/ Ovlašćenje vlasnika sorte: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sites/default/files/novo%20ovlascenje.docx

3/ Tehnički upitnik za odgovarajuću vrstu: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/tehni%C4%8Dki-upitnik-za-krompir

4/ Na linku http://www.sorte.minpolj.gov.rs/node/2968 može se naći uputstvo za uplatu administrativne takse (870 dinara po zahtevu + 1610 dinara za upis u registar; može se uplatiti i sve zajedno - 2480 din)

5/ Zahtev za priznavanje, sa pratećim tehničkim upitnikom i potvrdom o uplati taksi, podnosi se na pisarnici SIV-a 3 lično, ili se šalje poštom na adresu „Uprava za zaštitu bilja – za pisarnicu, Omladinskih brigada1, 11070 Beograd“.

6/  Za seme koje stiže iz inostranstva podnosi se zahtev za uvoz semena. Zahtev se takođe predaje na pisarnici Uprave za zaštitu bilja. Na jedan zahtev može se staviti više sorti, a taksa se plaća po zahtevu, a ne po broju  sorti:
http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/zahtev-za-uvoz-semena-radi-vodjenja-postupka-priznavanja-sorte. Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda na graničnom prelazu, uzorci semena se u propisanim rokovima dostavljaju na lokalitet, po uputstvu Odseka za priznavanje sorti.

Za sorte krompira se radi ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti dve godine. Cena po sorti i po godini iznosi 92000 dinara: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sites/default/files/Odluka16.pdf

Podnosilac zahteva dobija godišnje rezultate ispitivanja sorti. Nakon druge godine, razmatraju se dvogodišnji rezultati. Ukoliko je sorta uspešno prošla ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti, za završetak procedure neophodan je DUS izveštaj (Distinctness, Uniformity, Stability – različitost, ujednačenost i stabilnost).

Ukoliko je sorta krompira upisana u zemlji članici UPOV, Odsek za priznavanje sorti traži službeno izveštaj o urađenom DUS testu  od strane nadležne stručne službe, ako je izveštaj dostupan. 

Pre podnošenja zahteva preporučuje se strankama da provere stanje sa DUS izveštajem.

Ukoliko DUS izveštaj nije dostupan u članicama UPOV, DUS ispitivanje se može raditi u Srbiji; ono traje dve godine i plaća se 41300 dinara po godini i po sorti. U tom slučaju proizvodni i DUS ogledi počinju i teku paralelno.

Za potrebe ispitivanja različitosti, uniformnosti i stabilnosti, količine potrebnog semena i rokovi dostave propisani su pravilnikom: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/rokovi-za-dostavu

Ukoliko se sorta prvi put priznaje u Republici Srbiji, pravilnikom je propisano i davanje imena: http://www.sorte.minpolj.gov.rs/sadrzajd/pravilnik-o-na%C4%8Dinu-odre%C4%91ivanja-imena-sorte

Za više pitanja: Katarina Zarubica, 011 260 28 29, katarina.zarubica@minpolj.gov.rs