Obaveštenje o DUS ispitivanju linija kukuruza i suncokreta

 
        Obaveštavamo Vas da se počevši od 2014. godine pored DUS testa hibrida kukuruza i suncokreta počinje i sa DUS testom njihovih roditeljskih komponenti.
        Za sve hibride kukuruza koji su prijavljeni u postupak priznavanja počevši od ove godine, a za koje se DUS test radi u Republici Srbiji, potrebno je dostaviti seme roditeljskih komponenti u količini od 1500 semena po svakoj roditeljskoj komponenti a u slučaju trolinijskih hibrida istu količinu semena i za jednostruki hibrid. Za hibride za koje postoje majčinske linije sa citoplazmatskom muškom sterilnošću potrebno je dostaviti i te linije.
        Za hibride suncokreta treba dostaviti za svaku roditeljsku komponentu po 5.000 semena, a u slučaju trolinijskih hibrida istu količinu semena i za jednostruki hibrid. 
        Ovo važi i za sve hibride kukuruza i suncokreta koji su prijavljeni u postupak ponovnog upisa u Registar sorti poljoprivrednog bilja a koji nemaju urađen DUS test.
        Za hibride kukuruza i suncokreta za koje postoji urađen DUS test u zemlji članici UPOV roditeljske komponente hibrida dostavljaju se nakon priznavanja hibrida odnosno njegovog ponovnog upisa u Registar sorti poljoprivrednog bilja.