Obilazak VCU ogleda sa hibridima suncokreta na lokalitetu PSS Zrenjanin

Na lokalitetu PSS Zrenjanin, u ataru sela Lazarevo postavljen je VCU ogled sa hibridima suncokreta.

 U proizvodnoj 2021/2022. godini  u ispitivanju je ukupno 85 hibrida suncokreta.

VCU ogled se sastoji od šest ogleda među  kojima su ogledi sa hibridima tolerantnim na herbicide, visokooleinski suncokreti i  konzumno proteinski.

Rukovodilac ogleda  je Predrag Marjanović.

Ogled je postavljen na osnovu  Pravilniku o ispitivanju sorte suncokreta i sve agrotehničke mere izvedene u optimalno roku uz primenu punih agrotehničkih mera.