Održana Sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita 2013.

Dana 13.12.2013. godine sa početkom u 10 časova u Zrenjaninu je održana sednica Komisije za priznavanje hibrida kukuruza i ostalih prosolikih žita. Komisija je razmatrala rezultate ispitivanja hibrida kukuruza u sezoni 2012/2013 godina. Komisija je donela sledeće odluke:
 
Komisija je odlučila da se hibrid standard PR38R92 zameni sa hibridom kukuruza PR38A79, tako da su standardi za 200 (FAO) grupu zrenja od 2014. godine NS 223 i PR38A79. Kriterijumi za priznavanje za ovu grupu zrenja ostali bi isti što znači sadržaj vlage u zrnu hibrida kandidata u vreme berbe sme biti do maksimalno 1,5% veći u odnosu na prosek ova dva standarda, a prinos zrna mora biti za minimum 3% veći od proseka ova dva standarda.
 
Komisija je odlučila da se hibrid standard PR38A24 zameni sa hibridom kukuruza KWS 3381, tako da su standardi za 300 (FAO) grupu zrenja od 2014. godine ZPSC 341 i KWS 3381. Kriterijumi za priznavanje za ovu grupu zrenja ostali bi isti što znači sadržaj vlage u zrnu hibrida kandidata u vreme berbe sme biti do maksimalno 1% veći u odnosu na prosek ova dva standarda, a prinos zrna mora biti za minimum 3% veći od proseka ova dva standarda.
 
Komisija je odlučila da se hibrid standard ZPSC 434 zameni sa hibridom kukuruza Zeros, tako da su standardi za 400 (FAO) grupu zrenja od 2014. godine Zeros i NK Pako. Kriterijumi za priznavanje za ovu grupu zrenja ostali bi isti što znači sadržaj vlage u zrnu hibrida kandidata u vreme berbe sme biti do maksimalno 1% veći u odnosu na prosek ova dva standarda, a prinos zrna mora biti za minimum 3% veći od proseka ova dva standarda.
 
Komisija je odlučila da se u 500 (FAO) grupi zrenja ne menjaju standardi već da se još jednu godinu ispituju hibridi kandidati za standard NS 5051 i ZPSC 560.
 
Komisija je odlučila da se hibrid standard bele boje zrna ZPSC 74b zameni sa hibridom kukuruza ZP 718b, tako da bi standard za 700 (FAO) grupu zrenja za hibride bele boje zrna od 2014. godine bio hibrid kukuruza ZP 718b. Kriterijumi za priznavanje za ovu grupu zrenja ostali bi isti što znači sadržaj vlage u zrnu hibrida kandidata u vreme berbe sme biti do maksimalno 1% veći, a prinos zrna za minimum 3% veći od u odnosu na hibrid kukuruza ZP 718b.
 
Komisija je jednoglasno odlučila da se uvedu još dva lokaliteta za 100 i 200 (FAO) grupe zrenja na lokalitetu Kikinde i Zrenjanina, a da se za ispitivanje silažnog kukuruza uvede lokalitet Vrbas.
 
Komisija je upoznata sa obavezom uvođenja DUS testa roditeljskih komponenti hibrida kukuruza i u potpunosti je saglasna sa tim.
 
Sve odluke Komisija je donela jednoglasno.
 
Odluke Komisije o priznavanju hibrida kukuruza možete videti ovde

DodatakVeličina
PDF icon Odluka Zrenjanin 2013.78.86 KB