Održana sednica Komisije za priznavanje sorti uljanih biljaka 2013.

     Komisija za priznavanje sorti uljanih biljaka održana je 29.11.2013. godine u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenje za uljane kulture, Rimski Šančevi bb, Novi Sad.
     Sednici Komisije su prisustvovali: dipl. inž. Vladimir Sabadoš, predsednik Komisije, dr Ana Marjanović Jeromela, potpredsednik, dipl. inž. Predrag Marjanski, član, dipl. inž. Sava Krgović, član, prof. dr Jovan Crnobarac, član, Dr Ljubiša Živanović, član i mr Zoran Vuković, član. Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odseka za priznavanje sorti sednici je prisustvovao sekretar Komisije dipl. inž. Danijela Stojanović i dipl. inž. Dragan Dedić, šef Odseka za priznavanje sorti.
     Na Komisiji su jednoglasno usvojeni kriterijumi za priznavanje sorti suncokreta (Helianthus annuus L.):
1.Za određivanje dužine vegetacije
Da bi hibrid bio razvrstan u odgovarajuću grupu zrenja ne treba da sadrži više od 2% vlage u zrnu (pri žetvi) u odnosu na odgovarajući standard u svojoj grupi zrenja. Kao pomoćni kriterijum za određivanje dužine vegetacije određuje se broj dana od nicanja do fiziološke zrelosti i to:
-Vrlo rani hibridi: do 100 dana
-Rani hibridi: 101 – 115 dana
-Srednje rani: 116 – 130 dana
-Srednje kasni: 131 – 145 dana
-Kasni: više od 145 dana
Ukoliko hibrid po sadržaju vlage odstupa više od 2% apsolutne vrednosti od standardnog hibrida u svojoj grupi zrenja, za određivanje dužine vegetacije, odbija se zahtev i ne predlaže se za priznavanje, jer ne zadovoljava kriterijum za dužinu vegetacije u prijavljenoj grupi zrenja.
2. Za prinos sirovog ulja
Hibrid koji ostvari 3% veći prosečan prinos ulja od odgovarajućeg standarda za grupu zrenja u dve godine ispitivanja, predlaže se za priznavanje. Hibrid koji ostvari prinos sirovog ulja na nivou odgovarajućeg standarda odnosno a ne ostvari povećanje od 3%, može biti predložen za priznavanje ukoliko pokaže značajnije prednosti u pogledu otpornosti na bolesti, prvenstveno na sivo-mrku pegavost (Phompsis helianthi), belu trulež – forma na glavi (Sclerotinia sclerotiorum) i volovod (Orobanche cumana).
3. Za sadržaj oleinske kiseline
Kod hibrida oleinskog tipa sadržaj oleinske kiseline kod srednje oleinskih hibrida mora biti od 60-80%, a za visokooleinske preko 80%. Hibridi koji imaju manje od 60% oleinske kiseline za srednje oleinske, odnosno 80% oleinske kiseline u ulju za visokooleinske ne mogu biti predloženi za priznavanje. Oznaka tipa hibrida MO za srednje oleinske, odnosno HO za visokooleinske hibride će biti naznačena u Registru priznatih sorti (Sortnoj listi).
4. Za sorte suncokreta koje su prijavljene za specifična svojstva (tolerantne na hebicide iz grupe imidazolinona i tribenuron-metil, kao i za konzumne) ne važe kriterijumi za određivanje dužine vegetacije i razvrstavanje u grupu zrenja.
 
     Na sednici je predočena Metodika o ispitivanju različitosti, uniformnosti i stabilnosti roditeljskih linija hibrida suncokreta i uljane repice koji se radi na osnovu tehničkog upustva - DUS test.Komisija je upoznata sa obavezom uvođenja DUS testa roditeljskih komponenti hibrida suncokreta i uljane repice i u potpunosti je saglasna sa tim.       
     Komisija je razgovarala o rezultatima novih standarda koji su uvedeni na sednici Komisije koja je održana 30.11.2012. godine.Dat je predlog da, od proizvodne 2013. godine, u grupi u kojoj se ispituju hibridi tolerantni na imidazolinon, kriterijum za priznavanje sorti bude prosek dve sorte standarda Rimi PR i NK Neoma.
     Odluke Komisije o priznavanju uljanih biljaka možete videti ovde.

DodatakVeličina
PDF icon Odluke Komisije 2013.51.42 KB