Priznate domaće sorte voća

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, Uprave za zaštitu bilja u toku februara i aprila na predlog nadležnih komisija, priznate su i upisane u Registar dve sorte voća: kajsija Ruža i kruška Julijana.
Ispitivanja sorti su vršena shodno protokolima međunarodne organizacije koja uređuje ovu oblast UPOV a nakon ispitivanja i razmatranja rezultata proizvodno-upotrebnih vrednosti sorti na sednicama Komisije za priznavanje koštičavih i Komisije za priznavanje jabučastih voćnih vrsta, članovi su jednoglasno doneli predlog o priznavanju odnosono upisu sorti u Registar sorti poljoprivrednog bilja Srbije.
Podnosioci zahteva odnosno vlasnici sorti su za kajsiju Ružu Poljoprivredni fakultet u Beogradu a za krušku Julijanu Institut za voćarstvo u Čačku. Šira populacije kajsija Ruže, kao spontanog sejanca bila je prisutna na teritoriji opštine Grocka duže vreme. Stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu su praćenjem, selekcionim radom i razvijanjem izdvojili iz opšte populacije sortu Ruža i prijavili Odseku za priznavanje sorti Uprave za zaštitu bilja. Nakon sprovedenih eksperimenata na dva lokaliteta, obrade i analize rezulatata dvogodišnjeg plodonošenja donet je predlog da sorta treba da se prizna i uvede u proizvodnju.
Što se tiče novostvorene sorte Julijana ona je nastala kontrolisanim ukrštanjem od strane oplemenjivačkih eksperata iz Instituta u Čačku. Ispitivanja su početa od 2009. godine kada su ogledi uspostavljeni na dva lokaliteta. Posle dostavljanja rezultata ispitivanja na polju a i laboratorijskih ispitivanja osobina sorte, Komisija je donela pozitivnu odluku.
Sorta Ruža je prva priznata domaća sorta kajsije posle 10 godina, dok je sorta Julijana priznata posle sorti Šampionka priznate 1977. godine i sorte Junsko zlato priznate 1985. godine.