Sortni mikroogledi u Somboru

Predstavnici  Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednih sorti obišli su oglede sa povrtarskim vrstama na lokalitetu Sombor 12.10.2006. godine.

 

   Na izmaku sezone proizvodnje na otvorenom polju,preostali su ogledi sa karfiolom, kasnim kupusom i keljom. Sa kolegama iz Agroinstituta Sombor analizirani su ogledi sortni mikroogledi za proizvodnu i upotrebnu vrednost (VCU testovi), kao i ogledi kojima se proverava različitost, uniformnost i stabilnost (DUS testovi).

   Takođe je, sejanjem semenskih uzoraka iz referentne kolekcije, proverena ispravnost materijala većeg dela kolekcije i pripremljena osnova za dalje razvijanje DUS ogleda.