Studijska poseta Francuskoj

U organizaciji Evropske komisije, odnosno Kancelarije za tehničku pomoć TAIEX, izvršena je studijska poseta Francuskoj.

 
 
  U okviru studijske posete održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Francuske u Parizu na kojima je ustanovljen visok stepen harmonizacije propisu u oblasti registracije i sertifikacije sorti voća. Takođe su organizovani sastanci sa ekspertima francuske institucije za priznavanje sorti  I.N.R.E. u oblasti Provansa gde se rade ogledi sa novostvorenim sortama koštičavih voćnih vrsta.

 

   Francuski eksperti su predstavili izvođenje ogleda shodno CPVO i UPOV protokolima. U okviru sertifikacije prikazana je shema sertifikacije sadnog materijala sorte posle procesa priznavanja. Takođe su prikazani genetski markeri koji se koriste radi utvrđivanja sortne čistoće kao i sanitarni uslovi za stavljanje sadnog materijala u promet. U okviru studijske posete organizovane su i posete oplemenjivačima, odnosno podnosiocima zahteva za priznavanje sorte gde su oni izneli informacije o procesu priznavanja novih sorti. Uspostavljeni su kontakti sa relevantnim institucijama i pojedincima u oblasti priznavanja sorti i sertifikacije sadnog materijala i dogovorena je dalja saradnja dve relevantne institucije.