Dokumenta

Naziv dokumenta Poslednja izmena
201 Strip ogledi sa šećernom repom 2006. godine 09 Avg 2010
202 Uvodni deo sa dešifracijom 09 Avg 2010
203 Rezultati sortnih mikroogleda sa suncokretom 2005-2006. godine 09 Avg 2010
204 Rezultati sortnih mikroogleda sa uljanim lanom 2005-2006. godine 09 Avg 2010
205 Uvodni deo rezultata za šećernu repu 2005-2006. godine sa dešifracijom 09 Avg 2010
206 Rezultati ispitivanja šećerne repe u sortnim mikroogledima 2005-2006. godine 09 Avg 2010
207 Rezultati ispitivanja sortnih mikroogleda sa sojom 2005 i 2006. godine 09 Avg 2010
208 Rezultati ispitivanja na prisustvo Kunitz tripsin inhibitora u semenu sojr 2006. godine 09 Avg 2010
209 Uvodni deo rezultata ispitivanja duvana 2005-2006. godine sa dešifracijom 09 Avg 2010
210 Rezultati ispitivanja sortnih mikroogleda sa sortama duvana 2005-2006. godine 09 Avg 2010
211 Uvodni deo sa dešifracijom 09 Avg 2010
212 Rezultati ispitivanja uljane repice 2005-07. Uvodni deo sa dešifracijom 09 Avg 2010
213 Rezultati ispitivanja ozime i jare uljane repice 2005-07. 09 Avg 2010
214 Rezultati strip ogleda sa suncokretom 2007. godine 09 Avg 2010
215 Strip ogledi sa komercijalnim sortama šećerne repe 2007. godine 09 Avg 2010
216 Uvodni deo sa dešifracijom za hibride suncokreta koji su bili u ispitivanju 2006-2007. godine 09 Avg 2010
217 Rezultati ispitivanja hibrida suncokreta 2006-2007. godine 09 Avg 2010
218 Uvodni deo sa dešifracijom sorti šećerne repe koje su ispitivanje 2005-2007. godine 09 Avg 2010
219 Rezultati ispitivanja sorti šećerne repe u periodu 2005-2007. godine 09 Avg 2010
220 Uvodni deo rezultata ispitivanja uljane repice i slačice 2007-08. godine 09 Avg 2010

Stranice