Priznate nove sorte i hibridi ozime uljane repice 2011. godine

 
     Sednica komisije za priznavanje sorti uljanih biljaka održana je dana 28.07.2011. godine, u Zrenjaninu, u prostorijama PSS "Zrenjanin", ul, Petra Drapšina 15.

 
 
      Sednici Komisije su prisustvovali: dipl. ing Vladimir Sabadoš, predsednik Komisije, dr Radovan Marinković, potpredsednik, dipl. ing Predrag Marjanski, član, mr Zoran Vuković, član, dipl. ing Dušan Praizović, član, dipl. ing Ilija Brkić, član i prof. dr Jovan Crnobarac, član.
      Ispred Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Odseka za priznavanje sorti sednici su prisustvovali sekretar Komisije dipl. ing Danijela Stojanović, dipl. ing Dejan Vuković i dipl. ing Dragan Dedić, šef Odseka za priznavanje sorti.
      Na sednici Komisije su prezentovani rezultati ispitivanja sorti i hibrida ozime uljane repice u sezoni 2009/10-2010/11. godine i to rezultati 2 novostvorene sorte i 17 hibrida.
      Na osnovu predloga Komisije, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede donelo je rešenje o priznavanju novih sorti i hibrida.