Arhiva vesti

Naslov Objavljeno Kategorija
21 Rezultati ispitivanja sorti i hibrida uljane repice u periodu 2013-2014 / 2014-2015 godine 04 Feb 2016 Komisije
22 Srećna Nova 2016. godina 31 Dec 2015 Obaveštenja
23 Rezultati ispitivanja sorti krmnog bilja u periodu od 2013 do 2015 godine 04 Dec 2015 Komisije
24 Strip ogledi sa šećernom repom 2015. godine 21 Nov 2015 Strip ogledi
25 Rezultati ispitivanja sorti strnih žita u periodu od 2013/14 do 2014/15 godine 18 Nov 2015 Komisije
26 Strip ogledi sa hibridima kukuruza 2015. godine 05 Nov 2015 Strip ogledi
27 Studijska poseta UKZUZ-u u Republici Češkoj 30 Okt 2015 Saradnja
28 Radionica o metodama ispitivanja sorti šećerne repe - TAIEX AGR 58666 02 Okt 2015 Aktivnosti
29 Održana TAIEX radionica "Testing methods for new varieties of sunflower - AGR 58664" 27 Jul 2015 Saradnja
30 Obilazak ogleda na lokalitetu PSS Sombor - april 2015. godine 11 Maj 2015 Ogledi
31 Obilazak VCU ogleda na lokalitetu PSS Institut Tamiš - Pančevo 04 Maj 2015 Ogledi
32 Način pakovanja uzoraka semena sorata ili hibrida u postupku priznavanja (VCU-test, DUS-test) 12 Mart 2015 Obaveštenja
33 Novi hibridi suncokreta u Registru sorti 11 Mart 2015 Komisije
34 Održana ekspertska misija na temu sertifikacija semena u EU 03 Dec 2014 Saradnja
35 Održana TAIEX radionica - Workshop on certification of plant material /AGR IND/ EXP56422 01 Dec 2014 Saradnja
36 Šečerna repa u strip ogledima 2014. godine 27 Nov 2014 Strip ogledi
37 Kukuruz u strip ogledima 2014. 24 Nov 2014 Strip ogledi
38 Obilazak VCU ogleda sa ozimom uljanom repicom na lokalitetu Rimski Šančevi 23 Okt 2014 Ogledi
39 Studijska poseta Mađarskoj 2014. 29 Avg 2014 Saradnja
40 Studijska poseta Bundessortenamt-u u Nemačkoj 29 Jul 2014 Saradnja

Stranice