Arhiva vesti

Naslov Objavljeno Kategorija
21 TAIEX studijska poseta Irskoj 27 Jul 2016 Saradnja
22 Održana ekspertska misija "Metode ispitivanja novih sorti soje" 26 Maj 2016 Saradnja
23 Rezultati ispitivanja sorti i hibrida uljane repice u periodu 2013-2014 / 2014-2015 godine 04 Feb 2016 Komisije
24 Srećna Nova 2016. godina 31 Dec 2015 Obaveštenja
25 Rezultati ispitivanja sorti krmnog bilja u periodu od 2013 do 2015 godine 04 Dec 2015 Komisije
26 Strip ogledi sa šećernom repom 2015. godine 21 Nov 2015 Strip ogledi
27 Rezultati ispitivanja sorti strnih žita u periodu od 2013/14 do 2014/15 godine 18 Nov 2015 Komisije
28 Strip ogledi sa hibridima kukuruza 2015. godine 05 Nov 2015 Strip ogledi
29 Studijska poseta UKZUZ-u u Republici Češkoj 30 Okt 2015 Saradnja
30 Radionica o metodama ispitivanja sorti šećerne repe - TAIEX AGR 58666 02 Okt 2015 Aktivnosti
31 Održana TAIEX radionica "Testing methods for new varieties of sunflower - AGR 58664" 27 Jul 2015 Saradnja
32 Obilazak ogleda na lokalitetu PSS Sombor - april 2015. godine 11 Maj 2015 Ogledi
33 Obilazak VCU ogleda na lokalitetu PSS Institut Tamiš - Pančevo 04 Maj 2015 Ogledi
34 Način pakovanja uzoraka semena sorata ili hibrida u postupku priznavanja (VCU-test, DUS-test) 12 Mart 2015 Obaveštenja
35 Novi hibridi suncokreta u Registru sorti 11 Mart 2015 Komisije
36 Održana ekspertska misija na temu sertifikacija semena u EU 03 Dec 2014 Saradnja
37 Održana TAIEX radionica - Workshop on certification of plant material /AGR IND/ EXP56422 01 Dec 2014 Saradnja
38 Šečerna repa u strip ogledima 2014. godine 27 Nov 2014 Strip ogledi
39 Kukuruz u strip ogledima 2014. 24 Nov 2014 Strip ogledi
40 Obilazak VCU ogleda sa ozimom uljanom repicom na lokalitetu Rimski Šančevi 23 Okt 2014 Ogledi

Stranice