Dokumenta

Naziv dokumenta Poslednja izmena
241 Uvodni deo rezultata za šećernu repu 2005-2006. godine sa dešifracijom 09 Avg 2010
242 Rezultati ispitivanja šećerne repe u sortnim mikroogledima 2005-2006. godine 09 Avg 2010
243 Rezultati ispitivanja sortnih mikroogleda sa sojom 2005 i 2006. godine 09 Avg 2010
244 Rezultati ispitivanja na prisustvo Kunitz tripsin inhibitora u semenu sojr 2006. godine 09 Avg 2010
245 Uvodni deo rezultata ispitivanja duvana 2005-2006. godine sa dešifracijom 09 Avg 2010
246 Rezultati ispitivanja sortnih mikroogleda sa sortama duvana 2005-2006. godine 09 Avg 2010
247 Uvodni deo sa dešifracijom 09 Avg 2010
248 Rezultati ispitivanja uljane repice 2005-07. Uvodni deo sa dešifracijom 09 Avg 2010
249 Rezultati ispitivanja ozime i jare uljane repice 2005-07. 09 Avg 2010
250 Rezultati strip ogleda sa suncokretom 2007. godine 09 Avg 2010
251 Strip ogledi sa komercijalnim sortama šećerne repe 2007. godine 09 Avg 2010
252 Uvodni deo sa dešifracijom za hibride suncokreta koji su bili u ispitivanju 2006-2007. godine 09 Avg 2010
253 Rezultati ispitivanja hibrida suncokreta 2006-2007. godine 09 Avg 2010
254 Uvodni deo sa dešifracijom sorti šećerne repe koje su ispitivanje 2005-2007. godine 09 Avg 2010
255 Rezultati ispitivanja sorti šećerne repe u periodu 2005-2007. godine 09 Avg 2010
256 Uvodni deo rezultata ispitivanja uljane repice i slačice 2007-08. godine 09 Avg 2010
257 Rezultati ispitivanja sortnih mikroogleda sa uljanom repicom 2007-08. godine 09 Avg 2010
258 Rezultati ispitivanja sortnih mikroogleda sa slačicom 2008. godine 09 Avg 2010
259 Rezultati ispitivanja komercijalnih sorti šećerne repe pet kompanija u proizvodnim (strip) ogledima 2008. godine 09 Avg 2010
260 Rezultati ispitivanja komercijalnih hibrida suncokreta sedam kompanija u proizvodnim (strip) ogledima 2008. godine 09 Avg 2010

Stranice