ŠEĆERNA REPA U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih sorti šećerne repe u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje sorte, u ove oglede, uključilo je 5 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate ispitivanja u 2009. godini možete videti ovde.