„Naktuinbouw“, Holandija - studijska poseta

U organizaciji programa TAIEX – a (Technical Assistance and Information Exchange Instrument), predstavnici Odseka za priznavanje sorti boravili su 9. i 10. oktobra 2023. u Holandiji. Institucija-domaćin bio je „Naktuinbouw“, zadužen za ispitivanje sorti i sertifikaciju. Tema sastanka bila je razrada nacrta pravilnika za registraciju lokalnih populacija i starih sorti povrća

Rad na pomenutom pravilniku zasnovan je na EU direktivi 2009/145/EZ, koja zapravo predstavlja izuzetak od pravila i do sada nije mala slično rešenje u domaćem zakonodavstvu. Razmena znanja, iskustava i tumačenja sa holandskim kolegama je bila veoma intenzivna i značajna, uz posetu stakleniku, oglednom polju i semenskoj kompaniji koja deo svog asortimana bazira na hobi programu.