Drugi koordinacioni sastanak FAO regionalne radne grupe o plasteničkim usevima u zemljama jugoistočne Evrope , Antalija, Turska, 11. april 2008.

FAO (Food and Agriculture Organization pri Ujedinjenim Nacijama) je organizovala regionalnu radnu grupu

(Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Grčka, Moldavija, Albanija, Turska) sa zadatkom da prati stanje proizvodnje u zaštićenom prostoru, kao i da predlaže mere i akcije za njeno unapređenje i ravnomeran razvoj u regionu.

Sastanak ove grupe održan je 11. aprila 2008. godine, nakon završetka tematski bliskog simpozijuma o strategijama održivosti u proizvodnji u zaštićenom prostoru u klimatima blage zime ("Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter climate"), kome su članovi grupe takođe prisustvovali.

Predstavnici zemalja uključenih u rad FAO regionalne grupe prezentovali su trenutno stanje proizvodnje u zaštićenom prostoru – površine, tipove plastenika/staklenika, preovladjujuću tehnologiju, useve i dr. - a naročito intenzivna diskusija je vođena o različitim iskustvima u oblasti ostvarenja određenih  standarda i dobijanju odgovarajućih sertifikata.

U zaključku sastanka su formulisane aktivnosti i različiti oblici saradnje u periodu 2008-2009 godine nakon čega se očekuje sledeći sastanak regionalne grupe.

Katarina Zarubica