Godišnji sastanak OECD grupe za semenske šeme u Nici, Francuska, jun 2024. godine

U periodu od 10. do 15. juna u Nici, Francuska, održan je sastanak OECD grupe za semenske šeme.

U periodu 2021/22, po primljenim podacima, zemlje članice su sertifikovale skoro 900 miliona kg semena. Među biljnim vrstama najzastupljeniji su bili kukuruz, pšenica i suncokret, a Francuska je država sa najviše sertifikovanog semena.

Raspravljano je o 34 glavne tačke agende, kojima su prethodila dva dana rasprave po tehničkim grupama okupljenim po pojedinačnim temama. U izveštaju je, zbog obima,  prikazano nekoliko najzanimljivijih pitanja:

 

U proteklom periodu je mnogo pažnje uloženo u pripremu procedura za samoevaluaciju država u oblasti sertifikacije, pa je Francuska kao država domaćin, održala prezentaciju o svom sistemu sertifikacije. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Odeljenja za kvalitet i službene kontrole (S.O.C) su izložili sistem i ključne jedinice: Ministarstvo poljoprivrede, C.T.P.S., GEVES, S.O.C... Francuska je svoj pristup poljoprivredi uopšte predstavila kroz moto „Food Sovereignty“ (prehrambeni suverenitet, prim. aut.), odnosno ideju da država proizvedi dovoljno hrane koja je bezbedna, kulturološki i ekološki prihvatljiva.

Značajna tema su bili standardi za sertifikaciju hibridne pšenice. S obzirom na nedovoljno podataka, predloženo je da se produži rok za donošenje standarda sa 2030, koji je prvobitno bio dogovoren, na 2035.

Burkina Faso i Paragvaj su primljeni u  listu zemalja čiji sistem sertifikacije OECD smatra usaglašenim sa svojim načelima. Predstavljanje sistema svake zemlje, osim opštih odrednica o državi i poljoprivredi u njoj, obuhvata postupak priznavanja sorti, vrste ogleda koji se koriste u postupku priznavanja, denominacije (davanja imena sortama), zatim kontrolu održavanja i umnožavaja semena, izdavanje etiketa i plan postkontrole.

Tokom sastanka diskutovano je o veoma raznolikim temama, od biomolekularnih tehnika koje se koriste u priznavanju sorti i sertifikaciji, preko digitalizacije sistema, sistema brzog obaveštavanja u kritičnim slučajevima, do razvijanja priručnika  za sertifikaciju pojedinih kultura.

Juna 2024, u. Beogradu, Katarina Zarubica