Isporučene mašine i oprema izvođačima ogleda

Dana 22.07.2022 godine izvršena je svečana primopredaja mašina i opreme za izvođenje ogleda koju je dobila Uprava za zaštitu bilja, Odsek za priznavanje sorti kroz IPA projkat 48-00-0086/2019-28.

Ugovor o nabavci ,,Nabavka opreme za testiranje sorti'' je finansiran iz nealociranih sredstava instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2017. godinu (IPA 2017) koje u potpunosti finansira EU. Ugovor je potpisan 16. novembra 2021. godine i obuhvata četiri partije/lota. Krajnji korisnik projekta je Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kroz ovaj ugovor je nabavljena oprema koja je neophodna za ispitivanje sorti poljoprivrednog bilja u cilju njihovog priznavanja: 3 voćarsko vinogradarska traktora; rashladna komora za skladištenje uzoraka semena; 2 sejalice za izvođenje ogleda pri ispitivanju sorti poljoprivrednog bilja; 1 kombajn za žetvu za izvođenje ogleda pri ispitivanju sorti poljoprivrednog bilja.

Ovom projektu je prethodio tvining projekat „Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti priznavanja biljnih sorti uključujući i ovlašćene organizacije'' koji je završen u aprilu 2019. godine i koji je takođe u potpunosti finansiran od strane Evropske unije. Ovaj projekat je bio od velikog značaja za Republiku Srbiju u smislu njenog procesa pristupanja EU jer je direktno uticao na usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira i procedura za registraciju sorti poljoprivrednog bilja sa zahtevima EU i međunarodnim standardima, a stvorio je i osnov za razvoj projekta nabavke.  

Nabavkom opreme kroz navedena dva lota/partije Ugovora o nabavci opreme za testiranje sorti poljoprivrednog bilja je u velikoj meri poboljšan kapacitet izvođača ogleda jer će npr. sejalice koje su modernog dizajna, dobre tehničke opremljenosti, pouzdanosti i vrhunskog kvaliteta setve omogućiti jednostavno rukovanje, smanjenje vremena rada, preciznu setvu i ispunjenje svih zahteva na polju. Setva dobijenim sejalicama će omogućiti automatsku raspodelu semena što do sada nije bio slučaj, jer je za obavljanje ovog posla korišćena radna snaga. Takođe, istovremeno će se smanjiti i mogućnost greške prilikom same setve. Traktori će omogućiti bolju obradu DUS i VCU ogleda u cilju priznavanja sorti voća i vinove loze.