IZMENE IZNOSA ADMINISTRATIVNIH TAKSI

U smislu člana 30. Zakona o priznavanju sorti

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja više ne daje obaveštenje za uvoz uzoraka semena sorti za vođenje postupka priznavanja, već se podnosi zahtev za uvoz uz plaćanje takse od 600 dinara po tarifnom br. 79.2, i nakon razmatranja zahteva Uprava donosi rešenje za uvoz.

Takođe ova taksa se odnosi i na uvoz uzoraka semena radi selekcije i oplemenjivanja bilja.

Izmenjen je iznos takse za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja i iznosi 74.830 dinara po tarifnom broju 80.

Izmenjen je iznos takse za priznavanje i registrovanje sorti voćaka i vinove loze i iznosi 6.010 dinara po tarifnom broju 81.1.

Taksa za uvoz semena odnosno sadnog materijala radi umnožavanja za potrebe izvoza sada iznosi 5.810 dinara po tarifnom broju 64. Za izmenu ili dopunu saglasnosti taksa iznosi 3.010 dinara

Za svaki podnesak koji nije obuhvaćen gore navedenim zahtevima taksa je 210 dinara po tarifnom broju 1. Tarifa republičkih administrativnih taksi.