Izveštaj sa konferencije "Plant Breeder's Rights for the Floriculture Industry"

   Predstavnici Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva učestvovali su u radu konferencije pod nazivom "Plant Breeder's Rights for the Floriculture Industry" koja se održala 14. novembra 2007. u Beogradu, u organizaciji Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu i Flower Council of Holland.

    Skupom je predsedavao gospodin Cees van Vliet, specijalni izaslanik Saveta cvećara Holandije, a svoje prezentacije na temu zaštite prava oplemenjivača cveća i drugog hortikulturnog bilja predstavili su Jean Maison, CPVO (Kancelarija za zaštitu prava oplemenjivaca EU), Kees van Ettekoven, direktor Naktuinbouw (inspekcijska služba u hortikulturi), Holandija, dr Edgar Krieger, generalni seketar CIOPORA (međunarodno udruženje oplemenjivača bilja koje se razmnožava vegetativnim putem).

    U intenzivnom razgovoru učesnika, diskutovano je o trenutnom statusu nacrta Zakona o zaštiti biljnih sorti u našoj zemlji, stranim iskustvima u praktičnoj primeni ovog zakona, preduslovima koji su već stvoreni kod nas kako bi se ovaj zakon mogao primenjivati po usvajanju i neophodnim koracima koji treba da uslede u cilju formiranja efikasnog sistema zaštite oplemenjivača biljnih sorti. O značaju pravilnog uvođenja ovog sistema dovoljno govori podatak da clanovi CIOPORA godišnje plaćaju 25 miliona evra za zaštitu svojih prava, i da njihove prijave u Kancelariji za zaštitu prava oplemenjivaca EU (CPVO) godišnje čine 70 % svih prijava.