IZVEŠTAJ SA STUDIJSKE POSETE BUNDESSORTENAMT – NEMAČKA 06.-12. septembar 2009. godine

U okviru programa pridruživanja EU, organizovana je studijska poseta državnoj instituciji u Nemačkoj (Bundessortenamt/Federal Plant Variety Office) koja se bavi registracijom sorti poljoprivrednog bilja za nacionalnu sortnu listu i zaštitom oplemenjivačkih prava.

 Put je organizovala i omogućila Evropska kancelarija u Briselu, preko TAIEX programa.

Boravak je započeo obilaskom stanice u Vurcenu (Wurzen), u kojoj se vrše ispitivanja sorti voća (6-8. septembar 2009.), da bi se, od 9-11. septembra nastavio obilaskom stanice u Hasloku (Hassloch), gde se vrše ispitivanja novih sorti vinove loze, krompira, kukuruza i suncokreta. 

U razgovoru sa kolegama razmatran je zakonski okvir, primenjeni pravilnici, kao i mogućnost prilagođavanja protokola prihvaćenih na nivou EU specifičnostima pojedinih država. Prilikom obilaska polja pod DUS, VCU i postkontrolnim testovima upoređeni su načini postavljanja ogleda, beleženja osobina, statističke obrade, prateće opreme, troškovi...

Uvidom u sistem priznavanja sorti poljoprivrednog bilja koji se primenjuje u Nemačkoj, utvrđen je stepen usaglašenosti zakonskih okvira i uočene su mogućnosti poboljšanja naše prakse.