Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti registracije sorti poljoprivrednog bilja uključujući i ovlašćene organizacije za ispitivanje sorti

U okviru pokrenutog IPA projekta "Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti registracije sorti poljoprivrednog bilja uključujući i ovlašćene organizacije za ispitivanje sorti" službenici Odseka za priznavanje sorti kao i eksperti iz ovlašćene istitucije u Sremskim Karlovcima, kojoj su poverni poslovi ispitivanja sorti u cilju priznavanja i registracije, obavili su prvi deo predviđene prakse u Italiji u Institute for Sustainable Plant Protection, u Bariju i Locotondru.
Takođe su, shodno projektnim aktivnostima, italijanski eksperti boravili u Sremskim Karlovcima i  izvršili demonstraciju ispitivanja sorti kroz opisivanje morfoloških karakteristika a shodno UPOV i CPVO protokolima odnosno O.I.V. pravilnicima o karakterizaciji sorti vinove loze.
 Sa italijanskim ekspertima dogovorena je i dalja saradnja naročito u delu izrade genskih profila domaćih i odomaćenih sorti vinove loze značajnih za vinogradarsku proizvodnju u Srbiji.