Komisija za krmno bilje

Komisije za priznavanje domaćih novostvorenih i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti krmnog bilja

održana je 14.09.2006. godine u SIV-u III na Novom Beogradu. Sednicom je predsedavala dr Zorica Tomić iz Instituta za stočarstvo, Zemun, a ispred Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je bila prisutna mr Marina Vučković. Sednici su prisustvovali: dr Vojislav Mihailović, Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, prof.dr Pero Erić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, dr Zoran Lugić, Centar za krmno bilje, Kruševac, dipl. ing. Miloš Balać, PIK Bečej i docent Vladeta Stevović, Agronomski fakultet, Čačak. Na sednici su razmatrani rezultati 6 sorti krmnog bilja koje su ispitivane u oglednom polju i labaratoriji u periodu 2004/05. i 2005/06. godine. Komisija je predložila sledeće:

1. ozimi stočni grašak

- sorta 1: priznaje se

- sorta 2: priznaje se

- sorta 3: priznaje se

- sorta 4: uvodi se u proizvodnju (Osječki zeleni)

2. ozima grahorica

- sorta 1: priznaje se

- sorta 2: priznaje se