KUKURUZ U STRIP OGLEDIMA

Nastavljamo sa objavljivanjem rezultata ispitivanja komercijalnih hibrida kukuruza u proizvodnim "strip" ogledima.

U ovoj proizvodnoj godini svoje hibride, u ove oglede, uključilo je 12 kompanija koje prodaju seme na našem tržištu.

Rezultate za 2009. godinu možete videti ovde.