Nastavak saradnje u oblasti registracije i sertifikacije sorti voća i vinove loze sa CREA, Italija

U organizaciji  Twinning projekata SR 14 IPA AG 01 16 "Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti registracije biljnih sorti, uključujući unapređenje institucija za ispitivanje sorte" , izvršena je studijska poseta Italiji. U okviru studijske posete održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Italije, odnosno njihove nadležne službe u Rimu na kojima je ustanovljen visok stepen harmonizacije propisa u oblasti registracije i sertifikacije sorti voća i vinove loze kao i ratarsko-povrtarskih biljnih vrsta.

Shodno direktivama koje pokrivaju oblasti obaveznog vođenja Registra biljnih sorti predstavljene su metode vođenja Registra sorti kao i unutar Registra, vođenje oplemenjivača. Predstavljeni su delovi Registra koji se odnose na sorte koje nisu u široj upotrebi kao i sorte namenjene za izvoz a koje nisu u proizvodnim zasadima.
Takođe su organizovani sastanci sa ekspertima italijanske institucije za priznavanje sorti gde se rade ogledi sa novostvorenim sortama voćnih vrsta, sertifikacije semena i ornamentalnih kultura. Italijanski eksperti su predstavili izvođenje ogleda shodno CPVO i UPOV protokolima. U okvirima sertifikacije prikazana je  shema sertifikacije sadnog materijala sorti posle procesa priznavanja.