Nove sorte standardi u VCU ogledima suncokreta

Na sednici Komisije za priznavanje sorti uljanih biljaka koja je održana 22.02.2018. godine, jednoglasno je usvojen predlog novih sorti standarda suncokreta koji će se koristiti  u VCU ogledima od 2018. godine:
 

 

-konvencionalni, uljani hibridi (prema dužini vegetacije):
 - grupa vrlo ranih hibrida:
     - NS Dukat – za hibride koji su prijavljeni za  postrnu setvu, do 100 dana dužine  vegetacije;
     - NK Rocky;
- grupa ranih hibrida (prosek standarda):
    - NS Horizont
    - LG 54.78;
 - grupa srednje ranih hibrida (prosek standarda):
    - NS Fantazija
    - LG 56.35;
- grupa srednje kasnih:
    - NS Oskar;
 -grupa  kasnih hibrida:
     - NS Novak;
-hibridi koji su prijavljeni na tolerantnost prema određenim herbicidima
      - iz grupe imidazolinona (prosek standarda): 
         - clearfiled sistem: NS Pegaz i NK Neoma;
         - clearfiled Plus sistem: SY Neostar CLP i NS Smaragd  CLP;
      - iz  grupe tribenuron-metila:  Sumo 1 PR;
- hibridi koji su prijavljenini na specifično svojstvo - visok sadržaj oleinske kiseline (prosek standarda):  NK Ferti i NS Oliva;
- hibridi koji su prijavljeni na tolerantnost prema određenim herbicidima i visok sadržaj  oleinske kiseline: Mooglli CL
- hibridi koji su prijavljeni kao visoko proteinski (konzumni): Cepko (šareni perikarp) i Vranac.
 
          Komisija je jednoglasno usvojila da se rezultati  sadržaja vlage u semenu koja se određuje nakon žetve i koji se koriste kao jedan od kriterijuma za priznavanje sorti, uzimaju vrednosti sa 2 lokaliteta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i  PSS Sombor, Sombor.