Novi hibridi suncokreta u Registru sorti

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za zaštitu bilja, na predlog Komisije za priznavanje sorti uljanih biljaka, priznati su i upisani u Registar sorti novi hibridi suncokreta.

Sednici Komisije su prisustvovali: dipl. inž. Vladimir Sabadoš, predsednik Komisije, dr Ana Marjanović Jeromela, potpredsednik, dipl. inž. Predrag Marjanski, član, dipl. inž. Sava Krgović, član, prof. dr Jovan Crnobarac, član, Dr Ljubiša Živanović, član. Ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenja za priznavanje sorti sednici je prisustvovao sekretar Komisiji  mr Danijela Stojanović i dipl. inž. Dragan Dedić, načelnik Odeljenja za priznavanje sorti.

Nakon razmatranja rezultata ispitivanja hibrida suncokreta, članovi Komisije  su jednoglasno doneli predlog o priznavanju odnosno o upisu sorti u Registar sorti poljoprivrednog bilja Srbije.

U grupu ranih hibrida upisan je hibrid P64LL84, srednje ranih: NS Ilija i LG 5485, srednje kasnih: P64LL101, SY Flamenco i Vokil. U grupu hibrida koji su tolerantni na herbicide iz grupe imidazolinon upisan je hibrid suncokreta P64L108, a u grupu hibrida koji su  tolerantni na herbicide iz grupe  tribenuron-metil: P64LE99 i Sumiko. U Registar sorti upisana su i dva konzumna hibrida NS Garavi i NS Tezej.