Novi pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagode

U Službenom Glasniku RS broj 111/06, od 12. decembra 2006. godine objavljeni su : 

-Pravilnik o priznavanju novostvorene domaće sorte i upisu strane sorte u Registar sorti voćaka, vinove loze, hmelja i podloga         

-Pravilnik o bitnim osobinama i ispitivanju novostvorene domaće sorte jagode, kao i obradi podataka godišnjih i završnih rezultata dobijenih na oglednom polju, odnosno laboratoriji

-Pravilnikom o priznavanju novostvorene domaće sorte i upisu strane sorte u Registar sorti voćaka, vinove loze, hmelja i podloga su propisani:  obrazac Zahteva za priznavanje novostvorene domaće sorte i obrazac  Zahteva za upis strane sorte u registar sorti; Kriterijum za određivanje imena novostvorene sorte i količina dostavljanja sadnog materijala sorti za postavljanje ogleda.

Ovde možete pročitati pravilnik

-Drugi pravilnik propisuje koje osobine  se ispituju  u postupku priznavanja da bi se ispitala proizvodna i upotrebna vrednost (VCU test) novostvorene sorte jagode u odnosu na standardnu sortu kao i različitost, uniformnost i stabilnost (DUS test) novostvorene domaće sorte jagode. Ovim pravilnikom je definisano i utvrđivanje proizvodne i upotrebne vrednosti stranih i domaćih sorti jagode za potrebe Liste preporučenih sorti. Sorte jagode se ispituju na različim lokalitetima kako bi se utvrdila pogodnost sorte za gajenje. Na taj način se proizvođačima omogućava pravilan izbor sorte za dato područje.

Ovde možete pročitati Pravilnik