Obilazak ogleda sa šećernom repom u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo postavljen je ogled za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti novih sorti šećerne repe. Rukovodilac ogleda je Živko Ćurčić.

Ogled je postavljen u skladu sa propisanom metodikom, dobro vođen, ujednačen i u punom sklopu, čist od korova. Na usevu se u celini ne uočavaju značajniji napadi bolesti i štetočina, ali se uočava pritisak visokih temperatura i suše, neke sorti pokazuju uvrtanje listova.

Obilazak ogleda je izvršila samostalni savetnik Katarina Zarubica, 14. jula 2022