Obilazak sortnih ogleda u Futogu i Sremskoj Mitrovici

   Na lokalitetu u Futogu postavljeni su ogledi sa sortama duvana, tipa: berlej i virdžinija.  
   U PSS Sremska Mitrovica, na lokalitetu Laćarak, postavljeni su sortni mikroogledi sa sojom, šećernom repom, kukuruzom, kao i strip ogledi šećerne repe i kukuruza.  
    
   Prilikom obilaska ovih lokaliteta, 15.06.2012.godine, nisu uočene nepravilnosti u postavljanju ogleda i nege useva.
   Ostale fotografije možete pogledati u fotogaleriji.
                                                                                                                       Danijela Stojanović