Obilazak VCU ogleda na lokalitetu Rimski Šančevi

Zajedno sa koleginicom i odgovornim licem  za izvođenje VCU ogleda sa ozimom uljanom repicom dr Anom  Marjanović Jeromelom, obišli smo ogled na lokalitetu Rimski šančevi, Instituta za ratarstvo i portarstvo, Novi Sad.

Ove godine je ukupno 47 hibrida u ispitivanju, a od toga 10 hibrida su IMI.  

Na ovom lokalitetu postavljen je i VCU ogled sa  3 sorte ozimog maka.