Obilazak VCU ogleda sa ozimom uljanom repicom na lokalitetu Rimski Šančevi

U okviru redovnog obilaska sortnih mikroogleda, 21.10.2014.godine, stručnjaci Odseka za priznavanje sorti obišli su oglede sa ozimim sortama uljane repice na lokalitetu Rimski Šančevi,Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

U proizvodnoj 2014/2015 godini u ispitivanju su 4 sorte i 22 hibrida ozime uljane repice, od kojih su 6 IMI hibrida.
Prilikom obilaska ogleda, sa koleginicom dr Anom Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, utvrđeno je da je ogled postavljen na osnovu Pravilnika o ispitivanju ozime uljane repice i da su sve agrotehničke mere izvedene u optimalno roku.

Fotografije sa ovog lokaliteta možete videti u foto galeriji.