Održan DUS seminar u saradnji sa TAIEX-om

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Odeljenje za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja ucestvovalo je u radu TAIEX misije koja se održavala od 10. do 14. septembra 2007. u Beogradu.

    Diskusije su se odvijale u dva pravca – principi izvodenja DUS ogleda i primena DUST programa za obradu dobijenih podataka.
     O opštim premisama izvodenja DUS ogleda i o prakticnim problemima sa kojima se susrecu njegova i druge evropske institucije koje rade poslove priznavanja i zaštite sorti poljoprivrednog bilja, govorio je dr Džon Ostin (NIAB, UK)
     Dr Sali Votson (AFBI, Severna Irska) je objasnila primenu DUST programa u statistickoj obradi podataka sa oglednih parcela pod DUS ogledima, njihovu analizu   i višestruku primenu ovog programa.
     Gosti su se takodje upoznali sa radom "Agroinstituta" Sombor, gde se izvode DUS ogledi. Predstavljena je referentna kolekcija, nacini njenog cuvanja i održavanja, izvršen je obilazak oglednih parcela, laboratorija, oglednog staklenika...
Znacaj pravilnog izvodenja i tumacenja rezultata DUS testova ogleda se u primeni Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, što je jedan od uslova ulaska naše zemlje u medunarodne organizacije UPOV, STO i konacno, EU. S obzirom da se DUS ogledi u Srbiji izvode od 2005. godine, pomoc i iskustvo kolega iz Ujedinjenog Kraljevstva predstavljaju osnovu za dalji razvoj ove oblasti.