Održana je sednica Komisije za strna žita

Komisija za strna žita je održana 30. avgusta 2022. godine . Rezultate ispitivanja  proizvodne i upotrebne vrednosti linija ozimih strnih žita u oglednom polju i laboratoriji  u periodu 2020/21. – 2021/22. godine i jarih strnih žita u periodu 2021/22. godine možete pogledati ovde.