Održana TAIEX radionica - Workshop on certification of plant material /AGR IND/ EXP56422

U toku novembra meseca u Nišu je organizovana radionica po programu TAIEX kancelarije Evropske Komisije „Sertfikacija sadnog materijala“.

Na radionici su učesnici dobili informacije o postojećoj regulativi kao i za planovima novih direktiva u oblastima sertifikacije sadnog materijala , priznavanja sorti, zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti. Na radionici su pored službenika Uprave za zaštitu bilja bili prisutni predstavnici fakulteta i instituta a prezentacije su imali eksperti Bistra Pavlovska, Executive Agency for Variety Testing and Seed Control, Bugarska, Peter Reed, Plant Health Consultant iz Velike Britanije,  Reiner Schrage, Agricultural Chamber North Rhine-Westphalia, Plant Protection Service), Nemačka.