PRIZNATE NOVE OZIME SORTE KRMNOG BILJA

Na sednici Komisije za krmno bilje održanoj 27. sepetmbra 2007. godine

razmatrani su rezultati ispitivanja ozimih sorti krmnog bilja u mreži mikroogleda i laboratoriji u periodu 2005/06-2006/07. godine. Priznate su sledeće sorte: 1 sorta krmnog graška, 1 sorta krmnog kelja, 2 sorte (od kojih je jedna bila u repriznavanju) kosmate grahorice i 1 sorta panonske grahorice.

Rezultate ispitivanja sa dešifracijom možete pogledati ovde