PRIZNATE NOVE SORTE ŠEĆERNE REPE

Na sednici Komisije za priznavanje sorti šećerne repe

održane 16.1.2008. godine u Beogradu, razmatrani su rezultati ispitivanja 18 sorti ispitivanih u mreži sortnih mikroogleda u periodu 2005-2007.godine.

Na osnovu ostvarenih rezultata na sednici Komisije za šećernu repu predloženo je za priznavanje 15 sorti, od toga 13 sorti tolerantnih na rizomaniju:
- Serval i Sucral, kompanije Sas Florimond Desprez,
- Elmo i Fabio, Strube-Dieckmann,
- Oklahoma, Taifun, Danisco Seeds,
- Venere, Magistral, Bikini i Astral, SesVanDer Have
- Jasmina, Colonia i 5K47, KWS

 Takođe su priznate i dve sorte tolerantne na rizomaniju i rizoktoniju: Asketa, kompanije Syngenta i sorta Santino, kompanije Strube-Dieckmann.

Novopriznate sorte šećerne repe upisane su u Listu sorti poljoprivrednog bilja.

U prilogu se nalaze rezultati ispitivanja sorti u periodu 2005-2007.godine.

uvodni deo sa dešifracijom                                     rezultati ispitivanja