PRIZNATE NOVE SORTE OZIMIH I JARIH STRNIH ŽITA

Dana 14. septembra 2010. godine u prostorijama PKB Agroekonomik-a održana je sednica Komisije za priznavanje sorti strnih žita.
 
Komisija je razmatrala rezultate ispitivanja 45 ozimih i 12 jarih linija žita. Od toga je priznato 31 ozima i 5 jarih sorti strnih žita.
 
Rezultate ispitivanja možete pogledati ovde.