PRIZNATE NOVE SORTE ULJANE REPICE

Na sednici Komisije za uljane kulture održanoj 20.08.2007. godine

razmatrani su rezultati ispitivanja sorti i hibrida ozime i jare uljane repice ispitivanih u mreži sortnih mikroogleda u periodu 2005-2007 godine. Predloženo je za priznavanje 12 sorti i hibrida ozime uljane repice i, prvi put, naći će se na sortnoj listi dve sorte i dva hibrida jare uljane repice.

 

Rezultate ispitvanja možete videti ovde:                  uvodni deo sa dešifracijom

                                                                                rezultati ispitivanja