Priznate nove sorte vinove loze

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, Uprave za zaštitu bilja a na predlog nadležne komisije, priznate su  novostvorene sorte vinove loze: Kalina, Despina, Antonina, Vožd, Vladun i Dionis.

Ispitivanja sorti su  započeta 2012. godine na dva lokaliteta a shodno protokolima UPOV-a. Nakon ispitivanja i razmatranja rezultata proizvodno-upotrebnih vrednosti sorti na sednici Komisije za priznavanje sorti, podloga i klonova vinove loze koja je održana u službenim prostorijama objekta „Zlatni breg“ u Smederevu, članovi su  doneli predlog da se sorte priznaju.
Vlasnik stonih sorti,  Kalina, Despina i  Antonina  kao i vinskih Vožd i Vladun je  Poljoprivredni fakultet u Beogradu a vinske sorte Dionis - Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
Time je posle 18 odnosno više od 30 godina  Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu priznat i potvrđen   oplemenjivački rad na kontrolisanom ukrštanju  odnosno planskoj hibridizaciji vinove loze.  
Sortom  Dionis  je uz sortu Frajla, koja je priznata 2015. godine, nastavljen rad na oplemenjivanju  i širenju palete domaćih sorti vinove loze nastalih kroz programe oplemenjivanja i klonske selekcije u Departmanu za voćarstvo, vinogradarstvo i pejzažnu arhitekturu u Sremskim Karlovcima,  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.